Każdy towar, który jest importowany do Unii Europejskiej spoza jej terenu lub z niej eksportowany musi zostać poddany odprawie celnej. Odprawa celna importowa i odprawa celna eksportowa polega na sprawdzeniu przewożonego towaru oraz jego dokumentacji.

Odprawa celna eksportowa

Aby wyspecjalizowana agencja celna mogła w twoim imieniu dokonać odprawy celnej, musisz dostarczyć jej odpowiedni zestaw dokumentów:

 • Faktura – a w przypadku jej braku faktura proforma lub faktura prowizoryczna;

 • Pozwolenia – jeśli są wymagane przy wywozie (na przykład świadectwa sanitarne);

 • Specyfikacja towarowa – jeśli faktura nie spełnia tej funkcji;

 • Faktura eksportowa – z reguły wystawiana z zerową stawką VAT. Warto wysłać ją agentowi celnemu jeszcze przed przedstawieniem towaru w Urzędzie, żeby sprawdził jej poprawność pod względem formalnym.

Odprawa celna importowa

Polega na sporządzeniu zgłoszenia celnego i dołączeniu do niego odpowiednich dokumentów oraz uiszczeniu opłat celnych i podatkowych. Dokumenty, których wymaga odprawa celna importowa to:

 • Faktura – na jej podstawie zgłasza się wartość celną towarów;

 • Deklaracja wartości celnej;

 • Specyfikacja towarów – jeśli faktura nie spełnia tej roli;

 • Pozwolenia i zezwolenia – jeśli są wymagane;

 • Dokumenty, które mogą być podstawą opodatkowania towarów;

 • Certyfikat wystawiany przez producenta lub inną jednostkę, określający skład chemiczny i surowcowy towaru.

Realizując kompleksową obsługę spedycyjną powierzonych nam ładunków, wykonujemy:

 • kompleksową obsługę celną ładunków w portach polskich,

 • kompleksową obsługę celną ładunków w portach europejskich,

 • odprawy fiskalne,

 • odprawy celne mienia przesiedlenia osób fizycznych,

 • odprawę celną eksportową,

 • odprawę celną importową uproszczoną (czas odprawy – 1 godzina),

 • pełną dokumentację celną.

Jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą AEO i korzystamy z uproszczeń celnych oraz ułatwień przy kontrolach celnych.

 

AGENCJA CELNA RADOMSKO

11-go Listopada 2

97-500  Radomsko

tel. +48 44 682 26 26

 

Nasi agenci celni:

 • Olga Sobala – tel. +48 503 401 339
 • Paulina Rybakiewicz – tel. +48 516 586 619