Realizując kompleksową obsługę spedycyjną powierzonych nam ładunków realizujemy w eksporcie oraz imporcie:

  • kompleksową obsługę celną ładunków w portach polskich
  • kompleksowa obsługa celna ładunków w portach europejskich / odprawy fiskalne /
  • odprawy celne mienia przesiedlenia osób fizycznych
  • odprawy celne eksportowe
  • odprawy celne importowe uproszczone / czas odprawy 1 godzina /
  • pełna dokumentacja celna

Jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą AEO i korzystamy z uproszczeń celnych oraz ułatwień przy kontrolach celnych.

 

AGENCJA CELNA RADOMSKO

11-go Listopada 2

97-500  Radomsko

tel. +48 44 682 26 26

 

Nasi agenci celni:

  • Robert Kazimierczak – tel. +48 602 614 493
    +48 604 907 190